Green & grejerna

om Fair Trade, ekoreko och medvetna val i vardagen


Lämna en kommentar

Nu blir det olagligt att inte bry sig om klimatet

Ingen har väl missat att regeringen har beslutat om ett förslag till en ny klimatlag, eller ett nytt klimatpolitiskt ramverk som det heter mer formellt.

”Klimatlagen innehåller grundläggande bestämmelser om regeringens klimatpolitiska arbete. Regeringen ska i budgetpropositionen varje år lämna en klimatredovisning till riksdagen och ta fram en klimathandlingsplan varje mandatperiod.” (regeringen.se)

Regeringens förslag är att Sverige senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser. Det är välgörande tycker jag med en sådan politisk ambition, när den trumpne på andra sidan Atlanten gör sitt bästa för att motarbeta alla insatser som är till fördel för klimatet.

Jag tycker dessutom att det är hur kul som helst att Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat, har sån humor och mod att hon har lagt ut den här bilden.

Foto från Isabella Lövins twitterkonto.