Green & grejerna

om Fair Trade, ekoreko och medvetna val i vardagen


Lämna en kommentar

Fair Trade ger kvinnor makt över sina liv

Idag på Internationella kvinnodagen har representanter från de sex svenska WFTO-medlemmarna publicerat en debattartikel på Biståndsdebatten.se. Du kan läsa den i sin helhet här.

I artikeln menar de, precis som jag tycker, att rättvis handel är ett sätt att stärka kvinnors möjligheter till att ta kontroll över sina egna liv. När kvinnor kan försörja sig förändras deras ställning i samhället och de får ofta större makt att påverka sin tillvaro. En rättvis handel med respekt för människovärdet bryter de handelsmönster där kvinnors rättigheter kränks.

Just idag får du 20% rabatt på varor från Kazuri i Kenya och Womencraft i Tanzania, två producenter som anställer många kvinnor och där kvinnor står för design och produktion. Du hittar dem här i webbutiken.


Lämna en kommentar

Handla för jämställdhet

Idag på internationella kvinnodagen skriver Fair Trade Återförsäljarna på ETC om hur World Fair Trade Organization arbetar för ökad jämställdhet.

Jämställdhet är […] en del av World Fair Trade Organizations (WFTO) 10 principer för Fair Trade, och uppmärksammas särskilt i princip nr 6, den om icke-diskriminering, jämställdhet och fackliga rättigheter. Medlemmar i WFTO motarbetar alla former av diskriminering och verkar för jämställdhet, baserat på FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och ILO:s kärnkonventioner. Detta för att stärka kvinnan och säkerställa att kvinnans rättigheter respekteras.

Läs hela debattartikeln här.

Just idag bjuder vi på 20% rabatt på WomenCrafts vackra korgar. Du hittar dem i webbutiken, eller hos Green Stories på Jörgen Ankersgatan 12, Malmö.


3 kommentarer

Fair Trade gör livet ljusare för många kvinnor

Att det är internationella kvinnodagen idag har väl inte missats av någon. Dagen uppmärksammas och syns och hörs på många håll i media, med lite olika fokus och vinklingar. (Till och med i P1:s Naturmorgon fick de in detta i morse, fast där var det någon insektskunnig kvinna som hävdade att det i jämställdhetens namn borde finnas en mansdag också. Som min man läste någonstans på Facebook: ”Det finns ingen internationell mansdag av precis samma anledning som att du inte får blixten eller det blåa skalet när du ligger först i Mario Kart”.)

Internationella kvinnodagen har uppmärksammats av FN sedan 1975 och årets tema är Equality for women is progress for all och Ban Ki-moon skriver bl a så här

Countries with more gender equality have better economic growth.  Companies with more women leaders perform better.  Peace agreements that include women are more durable.  Parliaments with more women enact more legislation on key social issues such as health, education, anti-discrimination and child support.

Jag känner mig stolt över att vara en del av Fair Trade-rörelsen, som till stor del handlar om att ge kvinnor i utsatta situationer; stigmatiserade kvinnor, kvinnor från diskriminerade minoriteter, kvinnor utan formell utbildning, kvinnor utan andra språkkunskaper än sitt lokala språk – möjlighet att bygga upp ett värdigt liv. Fair Trade handlar om att göra världen mer rättvis, och i en mer rättvis värld delar vi lika på ekonomiska resurser.

När du och jag väljer Fair Trade, när vi bestämmer oss för att det är ok att just den här varan får lov att kosta lite mer, då är vi med om att omfördela resurserna i världen. Då startar vi vår egen omfördelningspolitik eftersom vi tycker att det är självklart att kvinnor som inte har den förmånen som vi har, att kunna stå i en butik och välja mellan vad vi ska köpa och ibland unna oss något, har rätt till ett drägligt liv.

Fair Trade Shop internationella kvinnodagenMånga av de producentgrupper som är anslutna till World Fair Trade Organization är kvinnokooperativ. Förutom att det ger inkomster, så får kvinnorna ofta tillgång till hälso- och mödravård, utbildning och möjlighet att göra karriär. Det sägs ofta att när kvinnor tjänar mer pengar så går det ökade välståndet till en hel familj, och det finns många exempel på kvinnor inom Fair Trade-rörelsen som använt sin inkomst till att kunna utbilda sina barn.

På World Fair Trade Organizations hemsida kan du läsa olika inspirerande berättelser om hur kvinnor vuxit tack vare deras anställningar inom Fair Trade-organisationer.

Fair Trade betyder ”a fair environment without any discrimination. Equality and transparency are the key principles that have helped us to work well together as a group”. (Magdalene Ishmael, Sydafrika)

Bella i Bangladesh ”has learned to read and write at the Biborton after-work education program. Bella also took advantage of the savings and loan program at Biborton and was able to buy a small plot of land and build a new house for herself and her son”.

“For men, if we work it means that we come home late and they think we wouldn’t be able to take care of our children. But we persevered, we became productive and economical contributors to the household. The men of the village began to see the positive side of our actions.” (Laurette, Libanon)